Adresy dynamiczne i stałe

Nie tylko specjaliści z branży mogą spotkać się z pojęciem adresu IP. Cała komunikacja internetowa opiera się tak naprawdę o adres IP. Warto więc mieć pojęcie o tym, czym jest adres IP i do czego może on służyć. Mój IP to nic innego jak indywidualny i unikatowy za każdym razem identyfikator, który pozwala na zlokalizowanie poszczególnego urządzenia. Komunikacja pomiędzy wieloma różnymi urządzeniami możliwa jest gdy nasz adres IP jest publiczny.

 

W przypadku adresów prywatnych, nasze urządzenie nie jest widoczne w sieci i powoduje to znaczne utrudnienie w przesyłaniu danych i nawiązywaniu połączeń między urządzeniami. Liczby adresu IP oznaczają konkretny adres sieci i komputera, z którego pochodzi adres IP. Adresy IP najczęściej są dynamiczne, czyli zmienne. Zmieniają się za każdym razem w przypadku podłączenia naszego urządzenia do sieci internetowej lub tuż po zresetowaniu routera. Adresy IP nadawane są każdorazowo przez operatorów sieci. Rzadziej spytkane są adresy stałe. Przyznawane są one na stałe bez możliwości zmiany i nawet w przypadku restartu urządzenia rozsyłającego łącza sieci internetowej, pozostaje ono bez zmiany.

Author: e-dopalacze.pl