Tags

Related Posts

Medycyna pracy dla firm

Medycyna pracy dla firm. Wiele miast w całej Polsce ulega dynamicznemu rozwojowi. Powstają nowe miejsca pracy, a liczba mieszkańców, z roku na rok się zwiększa. W związku z tym, coraz bardziej popularny staje się dział medycyny zwany medycyną pracy. Specjaliści, pracujący jako lekarze medycyny pracy, zajmują się badaniem potencjalnych pracowników i wystawianiem zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Rodzaj badań zależy od pracy, którą pracownik potencjalnie miałby wykonywać. Najczęściej jednak, są to badania pod kątem wykrywania zaburzeń psychicznych oraz sprawdzania stanu fizycznego osoby, ubiegającej się o pracę. Firmy wymagają on swoich przyszłych pracowników posiadania zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania danej pracy. Pomaga to uniknąć różnego rodzaju problemów, spowodowanych złym stanem zdrowia pracownika. W wielu prywatnych przychodniach oraz klinikach można zaobserwować takie zjawisko jak medycyna pracy dla firm. Oferują one bowiem koordynację działań medycyny pracy dla całej firmy.